Multi-user, Multi-touch

Multi-touch is in concept al meer dan 20 jaar oud. Toch duurde het tot de iPhone vooraleer multi-touch bekendheid kreeg bij het grote publiek.

Jimability ontwerpt multitouch toepassingen omdat deze applicaties gemakkelijker in gebruik zijn. Multi-touch applicaties zijn ideaal waar de gebruiker zonder uitleg aan de slag wil, zoals in musea, culturele centra en op exposities. Daarnaast zijn ze, door de ultra-korte leertijd, uiterst geschikt voor mensen die weinig ervaring hebben met de traditionele computerprogramma’s. We denken daarbij vooral aan ouderen.  Het vernuft zit in de natuurlijke gebruikersinterface (NUI of natural user interface). De gebruiker manipuleert virtuele objecten op een manier die aanleunt bij hoe hij in de fysieke wereld objecten hanteert. Muis en toetsenbord zouden daarbij in de weg zitten. Toetsenbord en muis geven één gebruiker alle macht over de computer. Zonder deze is het mogelijk om met meerdere personen één computer samen te bedienen in de multi-user applicaties.

Evolutie

De console-interface (herinnert u zich de oeroude, maar nog steeds gebruikte DOS-prompt) wacht op directe commando’s. Het geeft een gevoel van macht over de machine: het juiste commando intypen met de juiste parameters geeft een precies resultaat. Maar je moet de commando’s van buiten leren en zoiets kost tijd en herhaalde oefening. De mogelijkheden zijn ook beperkt tot die en slechts díe verzameling commando’s.

Een verademing is er gekomen met de grafische user interface. De muis geeft de gebruiker de mogelijkheid om opdrachten aan te duiden.  De gebruiker vervult zijn taak via het herkennen van opdrachten, i.p.v. het van buiten kennen van commando’s. Tegelijk laten verschillende interface-elementen variërende expert-niveaus mogelijk:

  1. Menu’s voor de explorerende beginner (Bewerken -> Kopiëren)
  2. Taakbalken met pictogrammen voor een ervaren gebruiker (pictogram van 2 elkaar overlappende bladen met ezelsoren)
  3. Sneltoetsen voor experten (CTRL+C)

Met de muis sloop ook een extra abstractielaag in de gebruikersinterface. Het muishandje is het verlengde van de hand van de gebruiker, maar vereist ook een vertaalslag. Het muishandje omhoog verplaatsen moet je doen door de muis naar voren te bewegen.

De natuurlijke gebruikersinterface is een derde stap in de HCI (Human Computer Interaction)-evolutie. CUI en GUI draaien rond het uitoefenen van controle over de machine. NUI moet het hebben van communicatie tussen mens en computer, op een manier die eigen is aan het in de wereld staan van de gebruiker. Het gaat hier over een gebruiksvriendelijkheid die stilaan volwassen wordt: de computer past zich aan aan de taal van de mens en niet omgekeerd. De gebruiker manipuleert objecten in een extra-realisme, een realisme dat de wetten van de fysica elastisch maakt zonder ze te breken. Denk daarbij aan het vergroten en verkleinen van foto’s door de twee vingers uit elkaar dan wel naar elkaar te bewegen.

Technologie

Voor de multi-touch en multi-user programma’s maken wij voornamelijk gebruik van Microsoft.Net technologie: Windows 7 of 8, Windows Phone en Windows Presentation Foundation.

Logo: Microsoft .Net Logo: Microsoft Windows 7