Archief voor de rubriek ‘WPF’

How to install Surface SDK 1.0 SP1 on Windows 7 64 bit and Visual Studio 2010

Suppose a customer asks you to update that wonderful Surface v1 application you wrote ages ago, but you don’t have the SDK installed on your new development machine running Windows 7 64 bit and Visual Studio 2010, you might have a problem, since the SDK cannot be installed. Bummer. But the change has to be deployed tomorrow! Don’t panic, read on. Let me guide you through 15 steps. Let me remind you that this procedure is not at all supported by Microsoft, but it works. And that’s the most important part.

UPDATE: 15/12/2011: Thanks to Florian Haag for the corrections and suggestions. However he’s still struggling with a very annoying bug. Perhaps you can help him out.

1. Relax

The steps are not at all difficult, but you have to remain focussed. Have a coffee, a tea, a fresh pint of beer.

2. Prerequisites

Make sure these are installed:

and you have the Surface SDK 1.0 SP1 file (SurfaceSDKWE.msi) somewhere on your computer.

Create a temporary directory where you will put all the edited files, let’s say c:\Surface.

3. Extract Surface SDK Files

Start the Visual Studio Command prompt with admin privileges and go to the directory where SurfaceSDKWE.msi file is located.

Execute following command in the command window:

msiexec /a SurfaceSDKWE.msi /qb TARGETDIR=c:\surface

Make sure you replace c:\surface with the directory name you created in the previous step. This directory will now contain all installation files.

4. Download Windows 7.0 SDK

Download the Windows 7.0 SDK Web installer. We need to use orca (to patch the surface installer) and corflags (to patch the surface executables).

Important: You need to download Windows 7.0 SDK since this one is working with .Net 3.5. Do not use Windows 7.1 SDK since that one is using .Net 4.0.

04_01 - download Orca

Make sure you check the option .Net development tools.

5. Install Orca

Install Orca. The installer file is located in C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\V7.0\bin

05_01 - Install Orca

6. Patch msi file

Start Orca and open the SurfaceSDKWE.msi file from the c:\surface directory.

Go to Launch conditions in the left navigation.

06_01 - Remove settings

Make sure you select all highlighted entries, then choose Tables->Drop Row(s) from the menu.

06_02 - Remove settings

Close Orca and save the changes.

7. Patch setupcustomaction.exe

Open the Windows 7 x64 DEBUG Build Environment command prompt (with admin privileges) that has been installed as part of the Windows 7 SDK. It is labeld CMD Shell in the SDK’s start menu folder.

Change the current directory to c:\surface\Microsoft Surface\v1.0 and execute the corflags command:

corflags setupcustomaction.exe /32bit+ /force /nologo

07_01 - corflags

You will receive a warning that you can ignore.

07_02 - corflags

8. Install the Surface SDK

Now, it is time to install the SDK like you would on the original machine configuration.

08_01 - install surface sdk 1.0

9. Patch the executables

In order to run the Surface executables on your 64bit system, you need to patch them with corflags. Execute these commands in the Windows 7 x64 DEBUG Build Environment command prompt with admin privileges (CMD Shell in the SDK’s start menu folder):

cd “C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Surface\v1.0\Tools\GenTag”

for %i in (*.exe) do CorFlags %i /32BIT+ /Force /nologo /UpgradeCLRHeader

cd “C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Surface\v1.0\Tools\Simulator”

for %i in (*.exe) do CorFlags %i /32BIT+ /Force /nologo /UpgradeCLRHeader

cd “C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Surface\v1.0\Tools\SurfaceStress”

for %i in (*.exe) do CorFlags %i /32BIT+ /Force /nologo

cd “C:\Program Files (x86)\Microsoft Surface\v1.0”

for %i in (*.exe) do CorFlags %i /32BIT+ /Force /nologo

10. Verify: Surface Simulator

If all went well, you will now be able to start the Surface Simulator.

10_01 - test simulator

11. Copy the VS 2010 templates

The Surface project and item templates are only installed for Visual Studio 2008, so you have to copy them to the appropriate directory.

You will find the original templates in the directory c:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Surface\v1.0

11-01 - kopieer templates

Copy the contents of the Item Templates directory to c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\ItemTemplates\CSharp\Surface\1033

Copy the contents of the Project Templates directory to c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\ProjectTemplates\CSharp\Surface\1033

12. Register the templates

Execute the following command in the command prompt (with admin privileges):

“c:\program files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\devenv.exe” /setup

13. Create a new Surface project in VS 2010

Open Visual Studio 2010, create a new project, but make sure you select “Surface” from the left navigation panel (and not the subdirectory v2.0) and .Net Framework 3.5

13_01 - visual studio

14. Alter the platform target

Make sure you alter the platform target of the project to x86. Believe me, you will forget!

14_01 - output x86

As Florian Haag mentioned in his comment, you could alter this in the project template. This way, you only have to change this once.

15. Build and enjoy the work

That’s it. You have performed all necessary steps. Step 13 & 14 must be repeated for every project.

Surface controls beschikbaar voor Windows 7 Touch (beta)

Het werd aangekondigd op PDC09 dat de inspanningen van het Microsoft Surface team niet beperkt zouden blijven tot de Surface hardware.  Meer nog, in de toekomst zullen de Surface API en Windows Touch API versmelten. Het is ook logisch, want waarom twee verschillende systemen aanbieden en onderhouden voor iets wat gestoeld is op dezelfde principes: NUI of natural user interface.

Een eerste publiek aanbod is de Microsoft Surface Toolkit voor Windows Touch. Het is een reeks controls ontleend aan Microsoft Surface, die nu beschikbaar zijn voor Windows 7 Touch apparaten.  De API is nog in bèta en een officiële releasedatum is nog niet vastgesteld, maar je hoeft nu geen dure Surface tafel meer te kopen om van de voordelen van multitouch (ontwikkeling) te kunnen genieten.

Wat heb je er voor nodig: Visual Studio 2010 en .Net 4.0 (incl. WPF) en natuurlijk een touch screen.

Download de Microsoft Surface Toolkit voor Windows Touch
Bekijk de video.

Microsoft Touch Pack voor Windows 7

Tegelijk is nu ook het Microsoft Touch Pack voor Windows 7 beschikbaar, een reeks touch applicaties ontwikkeld door het Surface team.

Download MS Touch Pack voor Windows 7

Grando met MultiTouch op Batibouw 2010

Grando Keukens pakt uit op Batibouw 2010 met een heel interactieve stand: maar liefst 6 interactieve schermen werden geplaatst waar je de Grando-catalogus kan doorzoeken, je keuzes naast elkaar plaatsen en samen op zoek kan gaan naar je favoriete keuken. Wil je thuis nog eens alles rustig bekijken, dan kan je ook het digitale Inspiratieboek bestellen door je gegevens achter te laten op één van de multi-touch schermen.

Stilte voor de storm: laat het grote publiek nu maar komen

Ocular zorgde voor de high-tech hardware (de multitouch schermen).
Jimability schreef de multi-touch software die op deze schermen draait, op basis van Windows 7 en Microsoft .Net.

Ga het zelf eens uitproberen op Batibouw (nog tot 7 maart) in Hall 11 van de Brussels Expo.

Manipulation, MatrixTransformation en Canvas.Top, Canvas.Left

Een van de meest voor de hand liggende multitouch-toepassingen is het manipuleren van beelden: scale, rotate and translate. Met de Manipulation events van WPF4 (op Windows 7) is dit eenvoudig. Het komt erop neer de matrix van de transformatie aan te passen.

In een eenvoudig voorbeeld, bleek dit te werken. Maar in een echt project-voorbeeld kreeg ik het verkleinen/vergroten en roteren niet goed. Het leek alsof deze gebeurden tegenover een center-punt dat ver buiten het gemanipuleerd object lagen. Na lang zoeken en een paar suggesties van Anson Tsao kwam ik eruit.

Screenshot: Touch Manipulation Issue Het exact positioneren van een image door middel van Canvas.Top en Canvas.Left conflicteert met het gebruik van RenderTransformations.  Je kan beter je positionering in de MatrixTransformation zetten:

<Image Source=”/TouchTransformIssue;component/images/Koala.jpg” Width=”200″ x:Name=”imageKoala” IsManipulationEnabled=”True”>
<Image.RenderTransform>
<MatrixTransform Matrix=”1,0,0,1,200,100″/>
</Image.RenderTransform>
</Image>

In bijgaande code kan je het effect zien door Canvas.Top/Canvas.Left te gebruiken.

(download code)

WPF4 Beta 2 (Preview)TouchDown bug

Werkend met de Touch Events van WPF4 Beta 2, kwam ik op een vervelend bugje. Blijkbaar worden de TouchDown en PreviewTouchDown events pas afgevuurd net vóór TouchUp en PreviewTouchUp. Dit is niet alleen zo bij je eigen EventHandlers, maar ook het default gedrag van bv. Buttons.

En toch, toch had ik het al zien werken.

Via Szymon Kobalczyk’s Blog kwam ik op de IsManipulationEnabled property.  Normaal gezien gebruik ik deze alleen in combinatie met de Manipulation events (Delta, Starting, …).

Het komt er hier op neer: als je IsManipulationEnabled op true zet, dan komen de TouchDown en PreviewTouchDown events wél goed door.

Maar ik vond nog meer. Het volstaat om de property aan en vervolgens weer af te zetten opdat de events zouden doorkomen.

Je kan het zelf uitproberen. Bij (Preview)TouchDown van de Border controls, wordt de rand dikker getekend.

Download Source code