Wie zijn we

In augustus 2009 richtte Jim T. Maes het bedrijf Jimability op, gemotiveerd door de idee dat software anders en leuker moet kunnen zijn.  10 jaar applicatie-ontwikkeling schonk hem de ervaring dat het schrijven van programma’s meer is dan code-braken.

Sex and value

Dat software ‘value’ moet hebben, daar zijn we het allemaal over eens. De meeste softwarepakketten zullen u dan ook om de oren slaan met al hun functionaliteiten. Vaak leidt dit tot feature creep, het overladen van een programma met zoveel functionaliteit dat je als gebruiker door de bomen het bos niet meer ziet.
‘Value’ alleen is niet voldoende, een programma moet ook ‘sex’ uitstralen: het moet de gebruiker prikkelen om ermee aan de slag te gaan en uitnodigen om de functionaliteiten te exploreren.

Wij kunnen voor u websites en applicaties bouwen die gebruikers aantrekken en geboeid houden. U kan er ook voor kiezen om nog intuïtievere applicaties aan te bieden, waardoor u ook mensen bereikt die niet gewoon zijn om met computers te werken.

Methodologie

We geloven in een lichte methodologie die het ontwerp- en implementatieproces vooruitstuwt en niet afremt. Deze methodologie steunt enerzijds op de principes van Agile Development en anderzijds op User Centered Design. Basisprincipe van agile development is de nauwe samenwerking tussen ontwikkelaars en belanghebbenden. Er wordt zo snel mogelijk gewerkt naar bruikbare software die aangevuld en uitgebreid wordt op korte termijn (eerder op wekelijkse dan wel maandelijkse basis).
Deze werkwijze wordt aangevuld met principes uit het user centered design waar uitgebreide aandacht gaat naar de eindgebruiker (dus niet zijn manager of de financieel verantwoordelijke) in alle stadia van het ontwerp- en ontwikkelproces.

Anderen

We laten ons graag bijstaan door een schare mensen die dezelfde bezieling hebben: het vege keurslijf van saaie applicaties afwerpen om weer plezier te krijgen in het bezig zijn met computers. Niet alleen in de persoonlijke sfeer maar ook in de werkomgeving, want waarom zouden zakelijke programma’s per definitie saai moeten zijn?

Delen

Het Internet is een kweekvijver van ideeën, maar het is vaak zoeken naar dat kikkervisje dat ooit een mooie prins zal worden. Wij willen graag ideeën en bevindingen met u delen omdat we het enthousiaste geloof hebben dat we samen frustraties moeten wegwerken, frustraties omdat onze wereld nog steeds overspoeld wordt door te complexe programma’s en websites.